ชีวิตใหม่ เริ่มต้นที่ความคิดใหม่

H.I. TRADE Academy พัฒนาบุคลากร ทางด้านความรู้ และทักษะสู่สากล

เรียนรู้ และเปิดรับโอกาสที่จะทำกำไรด้วยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อนตัดสินใจลงทุน หากเรามีองค์ความรู้ที่ถูกต้องย่อมทำให้เราสามารถตัดสินใจในการเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังสามารถตัดสินใจในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ต่างๆได้ด้วยตนเอง แม้ว่าจะมีที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนมากมายก็ตาม และนี่เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน หรือการทำกำไรด้วยวิชาความรู้ และทักษะอย่างแท้จริง

นอกจากความรู้ที่ใช้ได้จริงแล้ว ยังมีเรื่องของเทคนิคพิเศษ หรือกลยุทธ์ที่ใช้เฉพาะบุคคล บางอย่างที่ไม่สามารถหาได้จากตำรา หรือจากประสบการณ์ เพราะแต่ละคนประสบในสิ่งที่แตกต่างกัน แต่สามารถหาได้จากคนที่ได้ค้นพบวิชาความรู้ หรือกลยุทธ์พิเศษที่นำไปใช้ได้จริงเท่านั้น จึงทำให้มีทั้งนักลงทุนที่กำไรได้ในหลายๆระดับ
และยังคงมีอีกมากมายที่ยังไม่สามารถทำกำไรได้ในตลาดหลักทรัพย์ เพราะคำว่า “รู้” กับ “ไม่รู้”

...
อบรม ฟรี เผยวิธีสร้างรายได้ จากการเทรดทองคำ
หุ้น สกุลเงิน ออพชั่น ฯลฯ
True Stories of Financial Market Trading

เผยเรื่องราว และวิธีการสร้างรายได้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจว่า คุณจะลงทุนในหลักทรัพย์ตัวใด ทองคำ หุ้น สกุลเงิน ออพชั่น หรือ จะลงทุนอะไรดี แล้วจะสร้างกำไรได้ด้วยวิธีไหน โดยจะสามารถตัดสินใจได้ทันทีด้วยตนเอง ว่าจะเดินไปทางใด
สำหรับมือใหม่ หรือมืออาชีพ ที่ต้องการรู้ข้อเท็จจริง ในการซื้อขายจริง ในตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆว่า จริงๆแล้วอะไรทำอย่างไร ได้ผลจริงไหม หรือมีเงื่อนไข และข้อจำกัดอะไรบ้าง เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เงินในการซื้อประสบการณ์ และไม่เสียเวลาในการลองผิด ลองถูกอีกต่อไป พร้อมเผยเทคนิควิธีที่ใช้จริงในการลงทุนเพื่อให้เกิดเป็นรายได้ ตั้งแต่ปี 2011 และการลงทุนที่ถูกต้อง เหมาะสมจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป

...
หลักสูตร
วิถีสู่การเป็นนักลงทุนผู้มีกำไร
Solutions to becoming a profitable trader

การที่จะสามารถสร้างผลตอบแทน หรือทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์นั้น สิ่งที่จำเป็นต้องมีอันดับแรก คือ ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการลงทุน และวางแผนชีวิตได้อย่างถูกต้อง
การลงทุน โดยปราศจากวิชาความรู้ใดๆ ถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องศึกษา และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และเป็นความรู้ที่ใช้ทำกำไรได้จริง ทั้งยังสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง หลังจากนั้นก็ต้องมีการฝึกฝนจนกลายเป็นทักษะ และเมื่อนั้นเราจะสามารถวางแผนชีวิต และแผนการทำกำไรได้ในระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้เป็นอย่างดีเพื่ออันประโยชน์สูงสุด


...
หลักสูตร ทำกำไรอย่างยั่งยืน
Be a Financial Trading Expert

หลักสูตรที่เผยเทคนิค กลยุทธ์ที่ใช้จริงในการทำกำไร โดยให้ความกระจ่างทั้งทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติแก่นักลงทุน ทั้งที่มีประสบการณ์แล้ว หรือยังไม่มีประสบการณ์ก็ตาม มุ่งเน้นที่การทำกำไร ร่วมพิสูจน์วิธีการ หรือกลยุทธ์ที่ถูกใช้ในการทำกำไรมาตั้งแต่ปี 2011 โดยแบ่งเป็นวิธีการที่ใช้เฉพาะตลาด และวิธีการที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในตลาดที่มีรูปแบบที่แตกต่างอย่างละเอียด พร้อมมอบเครื่องมือพิเศษสำหรับการวิเคราะห์ และตัดสินใจ ที่จะใช้ช่วยให้การทำกำไรเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิมแก่ผู้เรียน ผู้ผ่านหลักสูตรจะมีความรู้ ทั้งเทคนิควิธีการ และกลยุทธ์ต่างที่สามารถใช้ได้ในทันที เชิญพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง